Elk goed project begint met een idee. We inspireren, delen onze vakkennis en helpen mensen bij het vinden van de best mogelijke oplossingen. Maak kennis met ons onderzoeken, artikelen en meningen.

Wij zijn een ervaren deskundige, onafhankelijke fabrikant en gekwalificeerd adviseur. Lees meer over ons - onze geschiedenis, strategie voor duurzame ontwikkeling en de waarden waarop ons bedrijf is gebaseerd.

Wil je meer weten over ons aanbod, in gesprek met een van onze vertegenwoordigers of ben je benieuwd naar de mogelijkheden voor een samenwerking? Wij nodigen je van harte uit om vrijblijvend contact met ons op te nemen.

We hebben kennis, praktijkervaring en mogelijkheden die onze unieke kennis van zaken ondersteunen. Wij adviseren onze klanten hoe ze ruimtes optimaal kunnen indelen door te kiezen voor effectieve oplossingen en producten. Ontdek de uitdagingen van hedendaagse kantoren en ontdek hoe we er samen op kunnen inspelen.

  • Home
  • Privacybeleid

PRIVACYBELEID OP DE WEBSITE EN SOCIALE MEDIA NETWERKEN

PRIVACYBELEID

1. DEFINITIES

1.1.      Beheerder – NOWY STYL Sp. z o.o. met maatschappelijke zetel in Krosno, Pużaka str. 49, 38-400 Krosno, ingeschreven door de Districtsrechtbank in Rzeszów, 12e Handelsafdeling van het Nationaal Gerechtsregister ter registratie van ondernemers van het Nationaal Gerechtsregister met KRS-nummer: 0000077550, NIP: 6840009302, REGON: 370016299.

1.2.      Persoonsgegevens – alle informatie over een natuurlijke persoon die wordt geïdentificeerd of identificeerbaar is door één of meer specifieke factoren, waaronder het IP-adres van het apparaat, locatiegegevens, internet-ID en informatie ingezameld via cookies en andere vergelijkbare technologie.

1.3.      Beleid – dit Privacybeleid.

1.4.      AVG – Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad (EU) van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

1.5.      Website – de website beheerd door de Beheerder op nowystyl.com.

1.6.      Gebruiker – elke natuurlijke persoon die de Website bezoekt of één of meer diensten of functionaliteiten gebruikt die in het Beleid worden beschreven.

 

2. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE

2.1.      In verband met het gebruik van de Website door de Gebruiker, verzamelt de Beheerder persoonsgegevens voor zover nodig om individuele aangeboden diensten te verlenen, evenals informatie over de activiteit van de Gebruiker op de Website. De gedetailleerde regels en doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens die tijdens het gebruik van de Website door de Gebruiker worden ingezameld, worden hieronder beschreven.

 

3. DOELEINDEN EN RECHTSGROND VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

GEBRUIK VAN DE WEBSITE

3.1.      De persoonsgegevens van alle personen die de Website gebruiken (inclusief IP-adres of andere identificatiegegevens en informatie verzameld via cookies of andere vergelijkbare technologieën) worden door de Beheerder verwerkt:

3.1.1.   om de inhoud ingezameld op de Website ter beschikking te stellen aan Gebruikers - de rechtsgrond voor de verwerking is het legitieme belang van de Beheerder om de Website te laten functioneren en de Gebruikers te laten kennismaken met de inhoud die erop is gepubliceerd (art. 6 par. 1 let. f AVG);

3.1.2.   voor analytische en statistische doeleinden – dan is de rechtsgrond voor de verwerking het legitieme belang van de Beheerder (art. 6 par. 1 let. f AVG), bestaande uit het uitvoeren van analyses van de activiteiten van Gebruikers, evenals hun voorkeuren met als doel de geleverde functionaliteiten en diensten te verbeteren; op basis van de toestemming van de Gebruiker om cookies op zijn eindapparaat op te slaan, en het gebruik ervan door de Beheerder en zijn vertrouwde Partners, waarvan de lijst hier beschikbaar is;

3.1.3.   om eventuele claims vast te stellen en na te streven of zich ertegen te verdedigen – de rechtsgrond voor de verwerking is het legitieme belang van de Beheerder (art. 6 par. 1 let f AVG), bestaande uit de bescherming van zijn rechten;

3.1.4.   voor marketingsdoeleinden van de Beheerder en andere entiteiten – dochterondernemingen van Nowy Styl  – worden de regels voor verwerking van de persoonsgegevens voor marketingdoeleinden in detail beschreven in de sectie „MARKETING”.

3.2.      De activiteit van de Gebruiker op de Website, inclusief zijn persoonsgegevens, worden vastgelegd in systeemlogboeken (een speciaal computerprogramma dat wordt gebruikt voor het opslaan van een chronologisch record met informatie over de gebeurtenissen en activiteiten met betrekking tot het IT-systeem dat wordt gebruikt voor de dienstverlening door de Beheerder). De informatie verzameld in de logboeken wordt voornamelijk verwerkt voor doeleinden die verband houden met het leveren van diensten. De Beheerder verwerkt ze ook voor technische en administratieve doeleinden, met het oog op het waarborgen van de veiligheid van het IT-systeem en het beheer van dit systeem, evenals voor analytische en statistische doeleinden – in dit opzicht is de rechtsgrond voor verwerking het legitieme belang van de Beheerder (art. 6 par. 1 let. f AVG).

CONTACTFORMULIER

3.3.      De Beheerder biedt de mogelijkheid om contact met hem op te nemen via elektronische contactformulieren. Het gebruik van het formulier vereist het verstrekken van persoonsgegevens die nodig zijn om contact op te nemen met de Gebruiker en de vraag te beantwoorden. De Gebruiker kan ook andere gegevens verstrekken om het contact of de afhandeling van de vraag te vergemakkelijken. Het verstrekken van gegevens die zijn gemarkeerd als verplichte gegevens, is vereist om de vraag te accepteren en af te handelen, en het niet verstrekken resulteert in de onmogelijkheid om de vraag af te handelen. Het verstrekken van andere gegevens is vrijwillig.

3.4.      De persoonsgegevens worden verwerkt:

3.4.1.   om de afzender te identificeren en zijn vraag af te handelen die is verzonden via het verstrekte formulier – voor wat betreft de gegevens die zijn aangegeven in het formulier, is de rechtsgrond voor verwerking het legitieme belang van de Beheerder, bestaande uit het mogelijk maken van de identificatie van de afzender en de efficiënte afhandeling van de vraag die is verzonden via het formulier door personen die geïnteresseerd zijn in de diensten of producten van Nowy Styl en de dochterondernemingen van Nowy Styl, waarvan de lijst hier beschikbaar is  (art. 6 par. 1 let. f AVG);

3.4.2.   om de afzender te identificeren en zijn vraag af te handelen die is verzonden via het verstrekte formulier – voor wat betreft de gegevens die niet zijn aangegeven in het formulier als verplichte velden, is de rechtsgrond voor verwerking de toestemming van de Gebruiker (art. 6 par. 1 let. a AVG).

 

4. MARKETING

4.1.      De Beheerder verwerkt de persoonsgegevens van de Gebruikers om marketingactiviteiten uit te voeren die kunnen bestaan uit:

4.1.1.   het tonen van de marketinginhoud aan de Gebruiker, zonder de voorkeuren van de Gebruiker te analyseren met als doel op zijn/haar verwachtingen af te stemmen (contextuele advertenties);

4.1.2.   het tonen van marketinginhoud aan de Gebruiker, die is afgestemd op zijn/haar voorkeuren (gedragsadvertenties);

4.1.3.   het verzenden van e-mailberichten over interessante aanbiedingen of inhoud die in sommige gevallen commerciële informatie bevat (nieuwsbrief)

4.1.4.   het uitvoeren van andere soorten activiteiten met betrekking tot direct marketing van goederen en diensten (verzending van commerciële informatie langs elektronische weg en telemarketingactiviteiten).

CONTEXTUELE ADVERTENTIES

4.2.      De Beheerder verwerkt de persoonsgegevens van de Gebruikers voor marketingdoeleinden in verband met het sturen van contextuele advertenties naar Gebruikers (d.w.z. advertenties waarvan de weergave niet wordt voorafgegaan door een analyse van de voorkeuren van de Gebruiker). De verwerking van de persoonsgegevens vindt plaats in verband met de uitvoering van het legitieme belang van de Beheerder, bestaande uit het promoten van de diensten en producten van Nowy Styl en de dochterondernemingen van Nowy Styl, waarvan de lijst hier beschikbaar is  (art. 6 par. 1 let. f AVG).

GEDRAGSADVERTENTIES

4.3.      De Beheerder en zijn vertrouwde partners verwerken de persoonsgegevens van de Gebruikers, inclusief persoonsgegevens ingezameld via cookies en andere vergelijkbare technologieën, voor marketingdoeleinden in verband met het sturen van gedragsadvertenties naar Gebruikers (d.w.z. advertenties die zijn afgestemd op de voorkeuren van de Gebruiker). De verwerking van de persoonsgegevens kan dan ook de profilering van de Gebruikers omvatten. Afhankelijk van het type profilering kan de rechtsgrond voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruikers de uitvoering zijn van het legitieme belang van de Beheerder, bestaande uit het promoten van de diensten en producten van Nowy Styl en de dochterondernemeingen van Nowy Styl, waarvan de lijst hier beschikbaar is (art. 6 par. 1 let. f AVG), of vrijwillige toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens gegeven door de Gebruiker (art. 6 par. 1 let.a AVG).

4.4.      De lijst met vertrouwde partners van de Beheerder vindt u hier.

NIEUWSBRIEF

4.5.      De Beheerder stelt de nieuwsbriefdienst ter beschikking aan personen die daarvoor hun e-mailadres hebben opgegeven (d.w.z. hun klanten, abonnees, beursdeelnemers). Het verstrekken van gegevens is vereist voor het leveren van de nieuwsbriefdienst, en het niet verstrekken resulteert in de onmogelijkheid om deze te verzenden.

4.6.      De persoonsgegevens worden verwerkt:

4.6.1.   voor het verzenden van de nieuwsbrief – (i) de rechtsgrond voor de verwerking is de noodzaak van verwerking om het contract uit te voeren, als dit voortvloeit uit het contract dat is gesloten met de Klant (art. 6 par. 1 let. b AVG);  (ii) het legitieme belang van de Beheerder, bestaande uit het verlenen van toegang aan Klanten tot actuele commerciële informatie van de Beheerder, voortvloeiend uit de huidige commerciële / zakelijke relaties (art. 6 par. 1 let. f AVG);

4.6.2.   in het geval van het verzenden van marketinginhoud aan de Gebruiker als onderdeel van de nieuwsbrief – de rechtsgrond voor de verwerking, inclusief profilering, is het legitieme belang van de Beheerder (art. 6 par. 1 let. f AVG), voortvloeiend uit de toestemming om marketinginformatie te ontvangen in de vorm van een nieuwsbrief of in het geval van Klanten van de Beheerder voortvloeiend uit de wens om de huidige commerciële / zakelijke relaties te onderhouden;

4.6.3.   voor analytische en statistische doeleinden – de rechtsgrond voor de verwerking is het legitime belang van de Beheerder (art. 6 par. 1 let. f AVG), bestaande uit het uitvoeren van analyses van de activiteit van de Gebruikers van de Website om de gebruikte functionaliteiten te verbeteren;

4.6.4.   om eventuele claims vast te stellen en na te streven of zich ertegen te verdedigen – de rechtsgrond voor de verwerking is het legitieme belang van de Beheerdeer, bestaande uit het vaststellen en nastreven van claims of het zich verdedigen ertegen (art. 6 par. 1 let. f AVG).

DIRECTE MARKETING

4.1.      De persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen ook worden gebruikt door de Beheerder om hem via verschillende kanalen marketinginhoud te sturen, d.w.z. via e-mail, MMS / SMS of telefonisch. Dergelijke acties worden alleen door de Beheerder ondernomen als de Gebruiker hiermee heeft ingestemd, en die toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, of op basis van het legitieme belang van de Beheerder, bestaande uit  het verlenen van toegang aan Klanten tot actuele commerciële informatie, inclusief marketinginformatie van de Beheerder, voortvloeiend uit de huidige commerciële / zakelijke relaties. Het verstrekken van de persoonsgegevens voor marketingdoeleinden is vrijwillig.

 

5. SOCIALE MEDIA NETWERKEN

5.1.      De Beheerder verwerkt de persoonsgegevens van de Gebruikers die de profielen van de Beheerder op sociale media bezoeken (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter). Deze gegevens worden alleen verwerkt in verband met het bijhouden van het profiel, inclusief om Gebruikers te informeren over de activiteit van de Beheerder en om verschillende soorten evenementen, diensten en producten te promoten. De rechtsgrond voor de verwerking van de persoonsgegevens door de Beheerder voor dit doel is zijn legitieme belang (art. 6 par. 1 let. f AVG), bestaande uit het promoten van de eigen merken.

5.2.      De Beheerder verwerkt de persoonsgegevens van de Gebruikers die zijn verkregen met behulp van de volgende tools: Facebook Ads Manager, Google Ad Manager en LinkedIn Campaign Manager.

5.3.      De persoonsgegevens van de Gebruiker vermeld in de formulieren waarnaar wordt verwezen in punt 5.2. worden verwerkt:

5.3.1.   om de Gebruiker te voorzien van marketinginformatie over de producten en diensten van de Beheerder (als onderdeel van de nieuwsbriefdienst) – de rechtsgrond voor de verwerking is het legitieme belang van de Beheerder (art. 6 par. 1 let. f AVG), voortvloeiend uit de bestelling van marketinginformatie door de Gebruiker per e-mail naar het opgegeven e-mailadres en / of sms / mms telefoonnummer);

5.3.2.   om de  persoonsgegevens van de gebruiker te verstrekken aan de dochterondernemingen van Nowy Styl, waarvan de lijst hier beschikbaar is, voor hun marketingdoeleinden – de rechtsgrond voor de verwerking is de toestemming die de Gebruiker verleent voor de verwerking van de gegevens voor dit doeleinde (art. 6 par. 1 let. a AVG; indien u geen toestemming verleent, worden uw persoonsgegevens niet verwerkt voor dit doeleinde).

5.4.      Het verstrekken van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden is vrijwillig.

 

6. COOKIES EN VERGELIJKBARE TECHNOLOGIE

6.1.      Cookiebestanden (cookies) zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt, zodat de Gebruiker de Website op een efficiëntere manier kan gebruiken.

De Beheerder kan cookies opslaan op het apparaat van de Gebruiker, als dit nodig is voor het functioneren van de Website. Voor alle andere soorten cookies heeft de Beheerder de toestemming van de Gebruiker nodig.

6.2.      De Website maakt gebruikt van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op de Website verschijnen. De Gebruiker kan op elk moment zijn toestemming intrekken in een verklaring met betrekking tot de cookies op de Website. Als onderdeel van de Website worden de volgende soorten cookies gebruikt:

6.2.1.   Noodzakelijke cookies – die bijdragen aan de bruikbaarheid van de Website door basisfuncties zoals websitenavigatie en toegang tot beveiligde delen van de Website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de Website niet goed functioneren.

6.2.2.   Cookies betreffende voorkeuren – waarmee de Website informatie kan onthouden die het uiterlijk of de werking van de Website verandert, bijvoorbeeld de voorkeurstaal of de regio waarin de Gebruiker zich bevindt.

6.2.3.   Statistische cookies – die de Website eigenaars helpen begrijpen hoe verschillende Gebruikers zich op de Website gedragen door anonieme informatie in te zamelen en te rapporteren.

6.2.4.   Marketingcookies – die worden gebruikt om Gebruikers op websites te volgen. Het doel is om advertenties weer te geven die relevant en interessant zijn voor individuele Gebruikers en daarom waardevoller zijn voor uitgevers en externe adverteerders.

6.2.5.   Niet-geclassificeerde cookies - dit zijn bestanden zich in het proces van classificatie bevinden, samen met de leveranciers van individuele cookies.

6.3.      Cookies worden gebruikt voor:

6.3.1.   het afstemmen van de inhoud van de Website pagina's aan de voorkeuren van de Gebruiker en het optimaliseren van het gebruik van websites; in het bijzonder maken deze bestanden het mogelijk om het apparaat van de Websitegebruiker te herkennen en de website weer te geven die is afgestemd op zijn individuele behoeften;

6.3.2.   het maken van statistieken en analyses die helpen begrijpen hoe Websitegebruikers websites gebruiken, waardoor hun structuur en inhoud kunnen worden verbeterd;

6.3.3.   marketing in verband met het richten van contextuele advertenties aan Gebruikers (d.w.z. advertenties waarvan de weergave niet wordt voorafgegaan door een analyse van de voorkeuren van de Gebruiker), en gedragsadvertenties (d.w.z. advertenties die zijn afgestemd op de voorkeuren van de Gebruiker)

6.4.      De rechtsgrond voor de verwerking van de persoonsgegevens die zijn verkregen door het gebruik van cookies is het legitieme belang van de Beheerder (art. 6 par. 1 let. f AVG): (i) bestaande uit de goede werking van de Website in het kader van noodzakelijke cookies en (ii) op basis van de toestemming van de Gebruiker voor het opslaan van cookies op zijn eindapparaat, en het gebruik ervan door de Beheerder en zijn vertrouwde Partners, waarvan de lijst hier wordt weergegeven, bestaande uit:

6.4.1.   het bijhouden van statistieken en analyses van de activiteiten van Gebruikers, evenals hun voorkeuren om de geleverde functionaliteiten en diensten te verbeteren, evenals

6.4.2.   het richten van contextuele advertenties aan Gebruikers (d.w.z. advertenties waarvan de weergave niet wordt voorafgegaan door een analyse van de voorkeuren van de Gebruiker) en gedragsadvertenties (d.w.z. advertenties die zijn afgestemd op de voorkeuren van de Gebruiker).

6.5.      De Beheerder deelt mee dat het beperken van het gebruik van cookies van invloed kan zijn op bepaalde functies die beschikbaar zijn op de pagina's van de Website.

 

7. ANALYTISCHE TOOLS EN MARKETINGTOOLS GEBRUIKT DOOR DE PARTNERS VAN DE BEHEERDER

7.1.      De Beheerder en zijn Partners gebruiken verschillende oplossingen en tools die worden gebruikt voor analytische en marketingdoeleinden. Hieronder vindt u basisinformatie over deze tools. Gedetailleerde informatie hierover is te vinden in het privacybeleid van een bepaalde partner.

GOOGLE ANALYTICS

7.2.      Google Analytics cookies zijn bestanden die door het bedrijf Google worden gebruikt om te analyseren hoe de Gebruiker de Website gebruikt, om statistieken en rapporten op te stellen over het functioneren van de Website. Google gebruikt de ingezamelde informatie niet om de Gebruiker te identificeren en combineert deze informatie niet om identificatie mogelijk te maken. Gedetailleerde informatie over de reikwijdte en principes van gegevensverzameling in verband met deze service is verkrijgbaar op: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

GOOGLE ADS

7.3.      Google ADS is een tool waarmee de effectiviteit kan worden gemeten van advertentiecampagnes uitgevoerd door de Beheerder, waardoor gegevens kunnen worden geanalyseerd zoals bijvoorbeeld trefwoorden of het aantal Gebruikers. Het Google ADS platform stelt ons ook in staat om onze advertenties weer te geven aan mensen die de Website in het verleden hebben bezocht. Informatie over de gegevensverwerking door Google in het kader van de bovenstaande service is beschikbaar op: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl.

FACEBOOK PIXELS

7.4.      Facebook pixels is een tool waarmee de effectiviteit van een advertentiecampagne uitgevoerd door de Beheerder op het Facebook netwerk kan worden gemeten. De tool maakt geavanceerde gegevensanalyse mogelijk om de activiteiten van de Beheerder te optimaliseren, ook met het gebruik van andere tools aangeboden door Facebook. Gedetailleerde informatie over de gegevensverwerking door Facebook is beschikbaar op: https://pl-pl.facebook.com/help/443357099140264?helpref=about_content.

SOCIALE PLUG-INS

7.5.      De Website maakt gebruik van plug-ins van sociale netwerken (Facebook, Google+, LinkedIn, Twitter). Met plug-ins kan de Gebruiker de inhoud die is gepubliceerd op de Website delen op het geselecteerde sociale netwerk. Het gebruik van plug-ins op de Website betekent dat het betreffende sociale netwerk informatie ontvangt over het gebruik van de Website door de Gebruiker en deze kan toewijzen aan het profiel van de Gebruiker dat is aangemaakt op het betreffende sociale netwerk. De Beheerder heeft geen kennis van het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling door de sociale netwerken. Gedetailleerde informatie hierover is beschikbaar op de volgende links:

7.5.1.   Facebook: https://www.facebook.com/policy.php/

7.5.2.   Google: https://privacy.google.com/take-control.html?categories_activeEl=sign-in

7.5.3.   LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=pl_PL

7.5.4.   Twitter: https://twitter.com/en/privacy

7.6.      HotJar is een tool waarmee de Beheerder analyses kan uitvoeren van de activiteit van Gebruikers van de Website, bijvoorbeeld door middel van tevredenheidsenquête, en door anoniem informatie te verzamelen over het klikken op specifieke plaatsen op de Website. De tool identificeert de Gebruiker niet. Gedetailleerde informatie over de via HotJar ingezamelde gegevens en het deactiveren van Gebruikersmonitoring is verkrijgbaar op: https://www.hotjar.com/privacy.

 

8. PERIODE VAN VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

8.1.      De periode van gegevensverwerking door de Beheerder is afhankelijk van het type dienstverlening en het doel van de verwerking. In de regel worden de gegevens verwerkt voor de duur van de dienstverlening of orderverwerking, de behandeling van de via het contactformulier verzonden vraag, totdat de toestemming wordt ingetrokken of effectief bezwaar wordt gemaakt tegen de gegevensverwerking in gevallen waarin de rechtsgrond voor de gegevensverwerking het legitieme belang is van de Beheerder.

8.2.      De gegevensverwerkingsperiode kan worden verlengd als de verwerking noodzakelijk is om claims vast te stellen en na te streven of zich ertegen te verdedigen, en daarna alleen als en voor zover dit wettelijk vereist is. Na het verstrijken van de verwerkingstermijn worden de gegevens onomkeerbaar verwijderd of geanonimiseerd.

 

9. RECHTEN VAN DE GEBRUIKER

9.1.      De Gebruiker heeft het recht om: toegang tot de gegevens te vragen en te verzoeken om rectificatie, verwijdering, beperking van de verwerking, het recht om gegevens over te dragen en het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking, evenals het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende instantie die zich bezighoudt met de bescherming van persoonsgegevens.

9.2.      Voor zover de gegevens van de Gebruiker worden verwerkt op basis van toestemming, kan deze op elk moment worden ingetokken door contact op te nemen met de Beheerder op het volgende adres: rodo@nowystyl.com. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking die vóór de intrekking is uitgevoerd.

9.3.      De Gebruiker heeft het recht om op elk ogenblik bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens voor marketingdoeleinden, indien de verwerking plaatsvindt in verband met het legitieme belang van de Beheerder, evenals – om redenen die verband houden met de specifieke situatie van de Gebruiker – in andere gevallen waar de rechtsgrond voor de gegevensverwerking het legitieme belang van de Beheerder is (bijvoorbeeld in verband met de uitvoering van analytische en statistische doeleinden).

9.4.      Meer informatie over de rechten die voortvloeien uit de AVG is hier te verkrijgen.

 

10. GEGEVENSONTVANGERS

10.1.    In verband met het verlenen van diensten kunnen persoonsgegevens worden bekendgemaakt aan externe entiteiten, waaronder met name leveranciers die verantwoordelijk zijn voor de exploitatie van IT-systemen, IT-diensten, entiteiten zoals banken en betaaloperatoren, entiteiten die boekhoudkundige en juridische diensten verlenen, koeriers (in verband met de uitvoering van de bestelling), marketingbureaus (in verband met marketingdiensten), entiteiten die mailingdiensten leveren, dochterondernemingen van Nowy Styl, waarvan de lijst hier beschikbaar is, evenals vertrouwde Partners van de Beheerder (alleen in het kader van informatie in cookies), waarvan de lijst hier beschikbaar is.

10.2.    Indien de toestemming van de Gebruiker is verkregen, kunnen zijn/haar gegevens ook ter beschikking worden gesteld aan andere entiteiten voor hun eigen doeleinden, waaronder marketingdoeleinden.

10.3.    De Beheerder behoudt zich het recht voor om geselecteerde informatie over de Gebruiker bekend te maken aan de bevoegde autoriteiten of derden die een verzoek om dergelijke informatie indienen, op basis van een passende rechtsgrond en in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke wetgeving.

 

11. OVERDRACHT VAN GEGEVENS BUITEN DE EER

11.1.    Het niveau van bescherming van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) wijkt af van het Europese recht. Om deze reden geeft de Beheerder de persoonsgegevens alleen door buiten de EER als dat noodzakelijk is en met een passend niveau van bescherming, voornamelijk via:

11.1.1. samenwerking met entiteiten die persoonsgegevens verwerken in landen waarvoor een relevante beschikking van de Europese Commissie is uitgevaardigd;

11.1.2. het gebruik van modelcontract clausules uitgevaardigd door de Europese Commissie;

11.1.3. het gebruik van bindende bedrijfsregels die zijn goedgekeurd door de bevoegde toezichthoudende autoriteit;

11.2.    de Beheerder informeert altijd over het voornemen om persoonsgegevens buiten de EER over te dragen in het stadium van hun inzameling.

 

12. BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

12.1.    De Beheerder voert doorlopend een risicoanalyse uit om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens door hem op een veilige manier worden verwerkt – waarbij hij er vooral voor zorgt dat alleen bevoegde personen toegang hebben tot de gegevens en alleen voor zover dit noodzakelijk is vanwege de taken die ze uitvoeren. De Beheerder zorgt ervoor dat alle bewerkingen met persoonsgegevens worden vastgelegd en alleen worden uitgevoerd door bevoegde medewerkers en samenwerkenden.

12.2.    De Beheerder neemt alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat ook zijn onderaannemers en andere samenwerkende entiteiten in elk geval de toepassing van passende veiligheidsmaatregelen garanderen wanneer zij in opdracht van de Beheerder persoonsgegevens verwerken.

 

13. CONTACTGEGEVENS

13.1.    Contact met de Beheerder is mogelijk via het e-mailadres rodo@nowystyl.com of het correspondentieadres Pużaka str. 49, 38-400 Krosno.

 

14. WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID

14.1.    Het beleid wordt voortdurend gecontroleerd en indien nodig bijgewerkt.

14.2.    De huidige versie van het Beleid is van kracht sinds 1 december 2021.

Cookies

We willen graag dat jij onze website op een prettige manier kunt gebruiken. Daarom proberen we de weergegeven inhoud af te stemmen op jouw interesses en voorkeuren. Dit kunnen we doen door het opslaan van cookiebestanden in jouw browser. Nowy Styl sp. z o.o. (Gegevensbeheerder) en onze vertrouwde partners kunnen de informatie uit deze gegevens inzetten voor statistische, analytische en marketingdoeleinden. Door onze website te blijven gebruiken, zonder je privacy-instellingen te wijzigen, ga je ermee akkoord dat cookiebestanden op jouw eindapparaat worden opgeslagen en dat informatie die op jouw apparaat is opgeslagen kan worden gebruikt. Houd er rekening mee dat je de optie voor het opslaan van cookies altijd kunt uitschakelen in je browserinstellingen. Meer informatie over de verwerking van je persoonlijke gegevens en jouw rechten kun je vinden in ons privacybeleid.

Cookies accepteren en verdergaan naar de website

Hallo

Ons aanbod verschilt van land tot land. Wanneer je producten uit een ander land wilt zien, schakel dan over naar de relevante versie van de site:

Unfortunately, due to technical limitations, this website is not available on your web browser.

In order to view this website, we suggest using:

Ga naar boven